Народно читалище ”Пробуда – 1897”

Читалище, Бургас област, гр.Средец Заяви

Читалищата са традиционни, самоуправляващи се български културно-просветни сдружения. Те са уникални по своя произход и притежават българско свидетелство за раждане. Научи повече