Музикален фестивал "Ветринци" 2021

12 ЮНИ
За контакт: 0893 55 1321

Народно читалище  „Напредък-1903 ”– Ветринци

Кметство село Ветринци

с подкрепата на

ОБЩИНА  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

организират

ХVI  МУЗИКАЛЕН  ФЕСТИВАЛ 

В е т р и н ц и   2021

Празникът „ВЕТРИНЦИ ПЕЕ И ИГРАЕ” – село Ветринци  2021 има за цел да издирва, популяризира и съхранява песни и танци, утвърдили се като най–добри образци на българската музикална култура.

В срок до 29.05.2021 г. изпратете вашите заявки за участие на адрес:

chitalishte.napredak1903@gmail.com – тел. 0893 55 1321

Празникът ще се проведе на  12.06.2021 година от 10:00 часа     

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

  1. Право на участие имат само непрофесионални колективи (певчески и танцови състави, клубове за народни танци, групи за пресъздаване на обичаи) и индивидуални изпълнители (певци, разказвачи и др.), читалища, ЦРД, Младежки домове,  частни школи, студия, клубове и др.;
  2. Всеки кандидат попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец;
  3. Краен срок за подаване на заявки е 29.05.2021 г.;
  4. Времетраене:

- индивидуално участие – до 4 минути;

- ансамблово участие – до 7 минути /до две песни или до два танца/;

- обичай – до 8 минути.

  1. Пътните разходи са за сметка на гостуващите състави.
  2. Участници във фестивала не заплащат такса за участие.
  3. Редът за участие се определя от организаторите - Фестивалната програма с реда на участие ще бъде изпратена на 06.06.2021 г. на ел. поща до всички заявили желание за участие във фестивала и във фейсбук страницата на НЧ „Напредък-1903” село Ветринци. Всички участници получават грамота и/или награда!
  4. Организаторите си запазват правата да снимат изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.
Място на провеждане: 5066 Ветринци,undefined

Коментари