Участвайте във Фолклорен фестивал "Шумла"

3 СЕП
За контакт: 0892 456 739

С Т А Т У Т

 1. Фолклорният фестивал „Шумла“ има за цел:
 • да популяризира фолклорното наследство.
 • да стимулира интереса и любовта на поколенията към творчеството на фолклорна основа.
 • да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора.
 • да съхранява и популяризира фолклорното наследство на Шуменския край.
 • да показва красотата и художественото творчество на народите по света.
 1. Фестивалът се провежда в периода от 03 до 05 септември.
 2. Фестивалът има две направления:

3.1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРОГРАМИ

 Участието няма състезателен характер.

3.1.1. Участници:

 • български и чуждестранни фолклорни певчески групи за традиционен фолклор, народни хорове за обработен фолклор и солисти, които изпълняват народни песни.
 • български и чуждестранни фолклорни танцови състави, които изпълняват традиционен или обработен танцов фолклор.
 • клубове за народни танци.
 • български и чуждестранни фолклорни ансамбли.
 • български и чуждестранни фолклорни инструменталисти.
  • СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА – направлението включва представяне на традиционни занаяти и ястия, арт ателиета, семинари, конференции.
 1. Фолклорният фестивал „Шумла“ се организира ежегодно от Община Шумен и Териториалното дружество към Съюза на музикалните и танцови дейци, гр. Шумен.
 2. За провеждане на фестивала се формира:

5.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:

5.1.1.Председател – Кмет  на Община Шумен

5.1.2.Членове:

 • Зам.-кмет по „Образование и култура“ на Община Шумен
 • Председател и представители на Териториалното дружество към СБМТД, гр. Шумен
 • Представители на отдел „Култура, младежки дейности и спорт “ при община Шумен.
 • Представители на медиите
 1. Правила за участие.

Участниците от България  във фолклорния фестивал „Шумла“ – 2021 г. представят програмата си на  04.09.2021 г.,  при следния регламент:

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

 • Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа с времетраене до 6 минути.

препоръчително е едната песен да бъде бавна.

 • Групи за традиционен фолклор представят две песни с времетраене до 8 минути.
 • Народни хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа с времетраене до 8 минути.

препоръчително е едната песен да бъде акапела

Песните могат да бъдат изпълнени с музикален съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

Автентичен танцов фолклор:

 • Групи, представящи обреди и обичаи – времетраене на изпълнението до 12 минути, надвишаване на определеното време не е желателно;
 • Танцови групи, които представят автентични хора с времетраене до 6 минути.

Обработен танцов фолклор:

 • Фолклорни танцови състави представят танци с времетраене до 10 минути;
 • Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или на електронен носител.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ - КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА

 • Клубове за народни хора представят програма до 6 минути, която да включва 2 хора от една или повече фолклорни области.
 • Хората могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или на електронен носител.

РАЗДЕЛ МУЗИКА - НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

 • Участниците в раздел народни инструменти представят две изпълнения по избор до 4 мин.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ

 • Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ представят програма до 15 мин.

Всички участници във фестивала получават плакет и грамота за участие,  осигурени от Община Шумен.

 1. Финансови условия.
 • Средствата за организирането и провеждането на фестивала се осигуряват от Община Шумен.
 • Участниците не заплащат такса правоучастие.
 1. Срок за кандидатстване – 208.2021 г. /попълване и изпращане по електронен път на заявка за участие/
 1. Допълнителни разпоредби.
 • Редът за участие се определя от организаторите.
 • Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.
 • Разходите за пътни и храна са за сметка на участниците.
 • Организаторите съдействат в предлагането на нощувки на преференциални цени.
 • Място на провеждане: „Шуменско плато“ – поляните до Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“.
 1. Контакти:

054 857 751, 0892 456 739

e-mail:  kultura@shumen.bg

Място на провеждане: Шумен,undefined

Коментари

Още събития