Национален фестивал "Танцът на бъларина"

2 ЮЛИ
За контакт: 089 354 6765 - РАДОСТИНА СТОЙКОВА

НАЦИОАНЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ

 „ТАНЦЪТ НА БЪЛГАРИНА” 

ОРГАНИЗАТОР: НЧ „ПРОБУДА-1940”, СЕЛО КАЛИПЕТРОВО

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

СТАТУТ

ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА:

 • Да популяризира танцовия фолклор на България.
 • Да утвърди присъствието на фолклорното танцово изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за изява.
 • Да насърчава приемствеността на традициите между поколенията.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Фестивалът ще се проведе на 02 юли 2022 г. - на открита сцена - на стадиона в с. Калипетрово, община Силистра;
 • Начален час - 10.00.

*Разходите за транспорт, нощувка и престой, са за сметка на участниците.

 • Във фестивала могат да участват:
 • Фолклорни ансамбли;
 • Формации и клубове, занимаващи се непрофесионално с народни танци и хора;

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Участниците във фестивала „Танцът на българина”, могат да представят от 1 до 3 танца/хора, като едното от изпълненията, задължително трябва да е от фолклорната област, от която са участниците. Общата продължителност на представянето да е между 10 - 15 минути.
 • Танците/хората могат да бъдат представени с или без музикален съпровод.
 • Музикалният съпровод може да бъде оркестър, CD - диск или флаш-памет.
 • Редът на участие ще бъде определен, чрез жребий в деня на провеждане на фестивала.

* Заглавията и реда на изпълненията, следва да бъдат посочени във заявките за участие.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 • Народен обичай;
 • Артистичност, душевност и настроение на участниците, при представянето на танците/хората;
 • Обработка и композиция на танца/хорото, представени от участниците. 

НАГРАЖДАВАНЕ И ЖУРИ:

Жури ще присъди наградите, както следва:

 • Приз за най-добър във фестивала „Танцът на българина”
 • Награда за I-во място
 • Награда за II-ро място
 • Награда за III-то място
 • Награда на председателя на НЧ „Пробуда-1940”, с. Калипетрово
 • Специална награда за най-емоционално изпълнение

По своя преценка, журито може да присъди и допълнителни награди или да промени горепосочените.

* Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

За фестивала „Танцът на Българина”, са определени и парични награди.

Всички участници ще получат диплом за участие. 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

Приемат се Заявки за участие, само по образец, изпратени по пощата на адрес:

НЧ „Пробуда-1940”, с. Калипетрово, Община Силистра, ул. „Рашко Блъсков“, 86 - За Национален фолклорен фестивал „Танцът на българина”

ПК 7539

или на имейл: kali_probud@abv.bg

Краен срок за подаване на заявките: 17 юни 2022 г.!

Фестивалът ще се проведе на 02 юли 2022 г. - на открита сцена на стадиона, до Кметството на с. Калипетрово, начален час - 10'00.

При лошо време – в салона на НЧ „Пробуда-1940“.

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 089 354 6765 - РАДОСТИНА СТОЙКОВА

Място на провеждане: 7539 Калипетрово,undefined

Коментари