Гушански събор по Спасовден

18 ЮНИ

ТРАДИЦИОНЕН  ФОЛКЛОРЕН  ПРАЗНИК

ГУШАНСКИ

СБОР  ПО  СПАСОВДЕН  2022

НА

18  ЮНИ  2022 г. В ПАРКА  НА  С. ЗАМФИРОВО 

ЦЕЛИ НА ПРАЗНИКА:

- Съхраняване и популяризиране на българския фолклор, автентичен и обработен, с препратка към следващите поколения

- Осъществяване на срещи между различните състави и изпълнители и обмен на опит и изяви

- Осъществяване на родови срещи на местните жители

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

- Във фолклорния празник могат да участват индивидуални изпълнители и групи за автентичен и обработен фолклор без ограничения за възраст  и етнографска област .

- Празникът има конкурсен характер. Професионално жури ще оценява художественото ниво на представяне, атрактивност и уникалност на изпълненията в две категории:

          *Групови изпълнения/групи, ансамбли, формации/

           *Индивидуални изпълнения

За всяка от категориите ще бъдат присъдени парични и предметни награди Всички участници ще получат грамоти за участие. 

- За всички ансамбли-членове на ЦИОФФ сцената на празника на 18.06.2022г в Замфирово ще бъде и част от първият етап на 6-ти Национален преглед  на фолклорните ансамбли на CIOFF®БЪЛГАРИЯ.

- Национална секция на ЦИОФФ България със свои представители ще участва в професионалното журиране на конкурсната  програма на празника „Гушански сбор по Спасовден - 2022“.

ВРЕМЕТРАЕНЕ  НА  УЧАСТИЕ  В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА

*Ансамбли за изворен и обработен фолклор - до 20 минути

*Инструментални, танцови и певчески групи и формации - до 10 минути

*Индивидуални изпълнения-до 5 минути

Желаещите да вземат участие в конкурсната програма попълват и изпращат приложения формуляр-заявка за участие, най-късно до 08.06.2022 г.

При достигане на максимума от участници преди крайната дата ще бъде преустановено приемането на заявки за участие въпреки определения срок.Това се налага поради големият интерес към мероприятието.

Организаторите си запазват правото за фотографиране, филмиране и записване на изпълненията на участниците, с цел създаване на архив и реклама на събора ,без да плащат права и обезщетения.

Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците. Организаторите подсигуряват закуска за всички участници, ръководители и шофьори на групите.

Ръководителите трябва да носят списъци на групите, съдържащи трите имена на участниците, саморъчно изписани с подпис и печат на организацията, от която идват. Същите ще послужат за получаване на храна.

П Р О Г Р А М А

18  ЮНИ  2022 

09.45 часа -Откриване на фолклорната програма

10.00-13.30 часа-Фолклорна конкурсна програма-изпълнения на самодейни художествени колективи и колективи с представяне на етап от 6-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли 2021-2022година на ЦИОФФ България.

13.30-14.30 часа-Раздаване на курбан чорба и обедна почивка

14.30-17.30 часа-Фолклорна конкурсна програма-втора част

17.30-18.00 часа-Награждаване на победителите от конкурсната програма

18.00-20.00 часа-Общо веселие с Гушанската духова музика

20.00 часа-Концерт на Вили Рай

Място на провеждане: 3530 Замфирово,undefined

Коментари