Фолклорен събор в с. Климентово

29 ЮНИ

 

РЕГЛАМЕНТ

I.Организатори на МФС са: Община Аксаково, НЧ „Oбразование 1979” с.Климентово,  Кметство с.Климентово .Той ще се проведе на 29.06.2024г. в Изложбената зала на Община Аксаково находяща се в с.Климентово. Събора се провежда под патронажа на Кмета на Община Аксаково инж.Атанас Стоилов.

II.Чрез провеждането му се цели да се съхранят и популяризират традициите, ритуалите, обредите, обичаите, фолклор и културните ценности на различни етнически и етнографски групи в страната и чужбина. Да се осигурят условия за трансмисия към следващите поколения и културен обмен. Да се популяризира Българския край като място на хилядолетна история и богати културни традиции. Да се създаде международен културен обмен между българските участници и участниците от чужбина. Да се създаде международен културен обмен между българските традициите, ритуалите, обредите, обичаите, фолклор и културните ценности и тези на участниците от чужбина. Основната цел на Събора е експорт на хилядолетната българска култура.

II.Фестивалът е с конкурсен характер. Компетентно жури ще оценява участниците в отделните категории и раздели и във всеки от тях се присъжда първа(златен медал и диплом),втора(сребърен медал и диплом) и трета (бронзов медал и диплом).

III. Формации, които могат да участват

 • фолклорни ансамбли; • фолклорни певчески и танцови групи за автентичен и обработен фолклор без ограничения в броя на участниците; • клубове за народни танци; • индивидуални изпълнители, дуети, трио, квартети без ограничения във възрастта и в броя на участниците; • школи за народни инструменти; • индивидуални изпълнители на народни инструменти;
 • За Събора пристигат участници и от други държави.IV. Продължителността на програмата на отделните групи / участници.

Продължителността на програмата на отделните групи / участници не трябва да превишава:

 • Индивидуални изпълнения до 5мин;
 • Ансамблови изпълнения до 10 мин ;
 • Няма ограничения за брой участници от една певческа група или един ансамбъл;
 • Попълнените Заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия Регламент.
 1. Заявка за участие:
 2. Заявка за участие се подава не по късно от 01.06.2023г.;
 • Всички певчески групи и ансамбли, както и индивидуални изпълнители попълват Заявка за участие по образец и я изпращат на е-мейли: vasileva70@mail.bg или chklimentovo_1979@abv.bg
 • Всички участници ще получат Грамота за участие.
 1. Условия за участниците в Международен Фолклорен Събор „За да остане Българското“
 • Такса вход няма ;
 • Организаторите си запазват правото да фотографират и записват изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на МФС, като всички права по заснемането и излъчването на заснетото остават за организаторите;
 • Участниците сами организират своето пътуване до и от Събора и сами заплащат своите транспортни разходи;
 • В Изложбената зала в която ще се проведе Събора има осигурена стая за преобличане;
 • Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизити и лични вещи;
 • Заявките за участие се приемат най-късно до 01.06.2024 г.;
 • Организаторите си запазват правото, при необходимост, да правят корекции в програмата;
 • За участниците, гостите и туристите има осигурен щанд със скара; сладолед и хладилни витрини с минерална вода, напитки и бира, които могат да си закупят на място.

Ще има съпътстващи мероприятия.

 • Първото съпътстващо мероприятие на Събора е „Пазар на традиционни храни и продукти от местни производители“, които отразяват традициите на хранене на българина през вековете – трайни, месни и тестени изделия, млечни продукти, пресни плодове и зеленчуци, напитки, които ще можете да си закупите на място.Ще се предлагат домашно приготвени баници, погачи, кексове, като ще можете да си закупите парче от тях;
 • „Сръчността на българина“ е тема на другото съпътстващо мероприятие, където ще има щандове на домашни занаяти и хобита. Изделия от ръчно изработени тъкани, текстил, плетива, бродерия, ръчно плетиво, бижута, керамика, иконопис, дърворезба и други старинни занаяти, които ще можете да си закупите на място.
 • Ще бъде представена Изложба - Творческа работилница на децата от ЦПЛР гр.Аксаково с Директор Росица Стоилова ведно с техните произведения.

VI. Регистрация на участниците;

 • Регистрацията на участниците ще се извърши при пристигането им, най-късно един час преди изявата на сцена;
 • Хонорари на участниците не се изплащат.

VII. Откриването на МФС.

 • Откриването на МФС ще бъде в 10.00 часа на 29.06.2024г.При наличие на много Заявки за участие в Събора, организаторите си запазват правото да променят началния час.За което ще бъде направена корекция на часа на сайта на Събора и на участниците ще бъдат изпратени е-мeйли.
 • Празнично слово на Кмета на Община Аксаково – Инж.Атанас Стоилов.
 • Празничното откриване.
 • Програмата ще бъде обявена след 10.06.2024г., т.к. до 01.06.2024г. се събират Заявките на участниците, както за изпълнение, така и за участие в двете съпътстващи мероприятия.

ЗА КОНТАКТИ: е-mail:

vasileva70@mail.bg, 088 771 27 67 - Йорданка Колева,                                 

chklimentovo_1979@abv.bg   

НЧ “Образование – 1979“, 089 555 76 75, Надя Лефтерова - кмет

Място на провеждане: 9150 Климентово,undefined

Коментари

Още събития