Есенен празник "Багри на етносите"

1 СЕП

С Т А Т У Т

Есенен Празник

„Багри на eтносите“

с. Просена

01.09./неделя / 2024 г., 10:30 часа

Организатори НЧ “ Максим Горки 1928“ и Кметство Просена

ПРAЗНИКА СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ ПРОГРАМА“ КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА

ФИНАНСИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И

КУЛТУРАТА!

 Потопени от магията на миналото, пренесено в бъдещето и

настоящето “Багри на етносите“ ви пренася във фолклора с много песни,

танци, традиции на различните културни етнически групи.

ЦЕЛИ:

Съхраняване, разпространяване и представяне пъстротата на

бита и културата на етносите в тяхното многообразие,

богатство и колорит.

Да покажем, че българи, роми и турци живеят заедно;

Съхраняване и популяризиране на общи ценности;

Утвърждаване на празника като значимо събитие в Културният

календар на населеното място;

Предаването на живото културно наследство между

поколенията на различните етнически групи;

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА:

ФЕСТИВАЛА НЕ Е С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР!!!

Право на участие имат всички любителски клубове, школи, читалища,

сдружения изучаващи фолклорно танцово и певческо изкуство.

I РАЗДЕЛ ПЕСНИ, ТАНЦИ, ОБРЕДИ, ОБИЧАИ, ТРАДИЦИИ

II РАЗДЕЛ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ

  1. „ ЗАНАЯТИ“

Всички участници могат да разположат маси, на които ще покажат

произведения на приложните изкуства на различните етноси. / характерни

носии, кърпи, чорапи и др./

  1. „ГАЛЕРИЯ ОТ ЯСТИЯ“

Всички участници могат да донесат приготвени в къщи народни ястия,

печива и всички видове гозби характерни за етноса, който представят./

пити,сладко, солено и др./

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА

Певчески групи до 5 мин./ 2 песни. бавна и бърза., бавна до 2 к./

Танцови състави до 8 мин.

Индивидуални изпълнители до 4 мин.

Обреди, Обичаи и Традиции до 12 мин.

НАГРАДЕН ФОНД

Всички участниците ще получат грамота и плакет за участие.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО

Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ по приложения

образец.

Краен срок за подаване на заявки за участие е 15.08. 2024 г.

Всички участници осигуряват сами съпровода си.

Всички транспортни разходи, командировъчни, храна и нощувка са за

сметка на участниците.

Потвърждаването за деня и часа на участие, ръководителите ще получат

след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие.

За контакти и заявки:

Тел.: 0896 901 987, Величка Бистрашка

е – mail: gorki1928@abv.bg

Място на провеждане: 7055 Просена,undefined

Коментари

Още събития