iskrata.bg

Сдружение, София, Център Заяви

Стремежът на екипа е платформата да обхване всички активни читалища и обществени организации (културни институти, галерии, музеи, театри, НПО и др.) и да служи за подкрепа, установяване на партньорства, взаимопомощ, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, стартиране на съвместни инициативи, проекти и работа в мрежа, чрез електронни инструменти и ресурси.

Платформата е обществена и некомерсиална. Всички услуги са безплатни.

iskrata.bg е място за публицистика, култура, изкуство и образование.

Редакционен екип:

  • Орлин Денков - координатор и главен редактор;
  • Ася Станчева - редактор;
  • Александра Миланова - редактор;
  • Александра Караянева - редактор;
  • Бистра Маркова - редактор;
  • Милена Янкулова - редактор;
  • Силвия Чилова - редактор.