Народно читалище “Христо Смирненски 1946”

Читалище, София, Овча Купел 1 Заяви

Народно читалище “Христо Смирненски 1946” кв. Овча купел е  член на съюза на народните читалища в България, както и член на сдружението на Софийските читалища.

По инициатива на гражданите от квартал Барите през 1946г. се създава читалище. Учредяването му става на 02.06.1946г. и се наименова Народно читалище „Христо Смирненски” кв. Барите.Читалището е построено върху дарена площ  от Костадин Стоянов Попов и Илия Стоянов Яначков, съответно по 150кв.м. и 100кв.м. Това дава възможност да се построи сграда, състояща се от салон, сцена и библиотека. Средствата са събрани от самите граждани – общо 379 897лв. /по тогавашната стойност на лева/, дарения от обществени организации и помощи от Върховния читалищен съюз. Членове на първото Настоятелство са: председател – Стоян Костов Каракашев, подпредседател – Асен Живков Димитров, секретар-касиер – Илия Стоянов Яначков, библиотекар – Клитка Кирилова Данева  и  членове – Георги Николов Божков, Петър Стефанов Стоилов, Герасим Томанов Митов и Димитър Стоименов Цветанов. В Проверителната комисия са били: председател – Петър Георгиев Мутафов и членове – Никола Цацов Нинов и Марин Иванов Лютаков. Към читалището се създава вокална битова група  „Жътварска песен”. Дългогодишен ръководител на групата е Никола Георгиев-гъдулар, работил в „Радио София”. Хористите които са създали вокалната група са: Виолета Благоева, Мария Донева, Надка Щерева и др. В оркестъра на читалището са свирили  Павел Колев – кавал, Цанко Пенчев – гъдулар и по-късно се включват и акордеонистите Кирил Герасимов, Веско Цонев и Никола Василев. Читалището е било център на обществения живот на квартала,  провеждали  са се игри, вечеринки, сказки с научен характер, беседи, курсове за неграмотни, публични събирания. То е било любимо място за ученици, студенти, младежи и работници.През 1992г. община „Овча купел” обявява читалището за самосрутващо и Районната администрация го настанява в магазинно помещение на адрес – кв. „Овча купел 1”, бл.417, вх. А. През  1995г. му предоставят за ползване второ магазинно помещение на същия адрес. В новите помещения, чиято площ е недостатъчна, персоналът на читалището, който се състои от професионалисти, съумява да развива и до днес богата културна и учебна дейност. Читалището разполага с богат и стойностен библиотечен фонд, състоящ се от около 10 000 библиотечни единици. Днес председател на читалището е Татяна Костова, а секретар е Маня Вукадинова. Почетен председател на читалището е Добри Димитров, който е бил дълги години негов председател и с дейността си е допринесъл за доброто му развитие.