Народно читалище "Пенчо П. Славейков 1921"

Читалище, София, Лозенец Заяви

Създадено е през 1921г. в дома на Иван Радев - председател на читалището.
През 1936г. започва строеж на съществуващата и до днес сграда. Тя е построена със средства от дарения на лозенчани и заем от Лозенската популярна банка, като двама души - Зоя Стефанова и Йордан Георгиев ипотекират собствените си къщи.

В своя дългогодишен културен живот, читалището има богата дейност.
Школите на читалището се посещават от над 350 деца, младежи и девойки.

През м. септември 2012г. сградата на читалището беше обновена.Смени се покрива, санира се сградата, постави се  нова дограма и се направи външно измазване. Всичко това се реализира  със средства от ДАРИТЕЛ.

През есента на 2013г. същият Дарител продължи благородното си дело. Приземният етаж на читалището стана  неузнаваем. Извърши се основен ремонт на залата за репетиции - със специална настилка за танци. Имаме нови: уредба,  подове, гардероби, съблекални и тоалетни.