Народно читалище "Христо Ботев 1928"

Читалище, Варна, Христо Ботев Заяви

Народно читалище "Христо Ботев 1928" е едно от най-големите по територия читалища в град Варна. То е и едно от най-старите – създадено през 1928 г. Четири поколения са преминали през организираните от читалището културни, образователни и развлекателни дейности.

Ръководен състав:
Председател: Юлиян Станев
Читалищен секретар: Франциска Йорданова

В читалището функционират:

 • Библиотека с над 20 000 тома литература
 • Фолклорен танцов ансамбъл "Варна"
 • Ветерански ансамбъл "Завръщане"
 • Клуб по спортни танци "Варна"
 • Певческа фолклорна група "Надежда"
 • Школа по модерен балет "Step one"
 • Школа народни хора "Бъклица"
 • Езикова школа английски език
 • Бразилско бойно изкуство "Капоейра"


Всяка година читалището организира национални и международни мероприятия:

 • Ден на любителското художествено творчество – 1 март
 • Национален конкурс по модерен балет "Празник на модерния балет" – 17 години
 • Национален фестивал на етносите "България за всички" -10 години
 • Национални и международни конкурси по спортни танци


В многогодишната си дейност Народно читалище "Христо Ботев 1928" – гр.Варна се утвърди като духовен дом, в който се получават знания и просвета, развиват се интереси и таланти.