Народно читалище "Просвета - 1918"

Читалище, Габрово област, с.Младен Заяви

Читалище Просвета е действащо читалище, регистрирано под номер 3057 в Министерство на културата на Република България.

Дейности: 1 бр. - Група за народни песни; 1 бр.Самодеен състав; библиотека - 5978 тома.