Държавен куклен театър - Сливен

Културен институт, Сливен, Център Заяви

През 1961 година група ентусиасти  – Тодор Пройков, Здравка Михайлова, Иванка Кавръкова, Милка Михайлова, Здравка Стратева, Мария Вълева и др.  сформират любителски куклен театър. Малко по-късно  става  полупрофесионален, а от  1 януари 1971 г. с Указ на Министерството на културата   - държавен.  Към настоящия момент Куклен театър – Сливен е водещ театрален институт в региона и акумулиращ център за културни събития за деца и възрастни. Носител на много национални и международни награди, покани и номинации за участия във фестивали и изяви, получил признанието на критика и публика в България, Алжир, Мароко, Англия, Франция, Германия, Русия, Полша, Белгия, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна, Италия, Португалия, Албания.

Сцената на куклен театър Сливен е  отворена за всички желаещи да гастролират трупи и театрални формации, за провеждане на семинари, конференции и уъркшопи в областта на театралните иновации.

 Екипът на театъра е изграден от професионалисти от различни възрасти , доказали своята квалификация и адаптивност.

 Държавен куклен театър Сливен е един от малкото театри в България, който запазва ателието си  за изработка на декори, кукли и костюми. Театърът изпълнява поръчки и на външни продукции на високо професионално ниво и кратки срокове – различни системи кукли, театрални и карнавални костюми, аксесоари и реквизит.

Към Държавен куклен театър Сливен съществува  детска театрална школа, в която се изучават тайните на театралното изкуство, художественото слово, в която децата правят своите първи стъпки в овладяването на куклите.

Репертоарът на театъра е разнообразен, както по отношение на поставяните текстове – класически и съвременни, така и като стилово разнообразие на видове кукли и техника за куклен театър, актьорска игра и сценично пространство, насочени към  всяка група публика – най-малките, ученици, цялото семейство и възрастни.

През 2007г. кукленият театър с  подкрепата на Община Сливен организира и провежда общоградски детски празници „Куклен град” с различна тематика, превърнали се в традиция и очаквани с нетърпение от децата и техните родители.

Кукленият театър е организатор на Международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“, биенале с първо  издание  през 2009г, организиран със съдействието на Община Сливен и Министерство на културата.   Фестивалът дава  възможност за изява и среща на различни арт форми, представени в класически и нестандартни пространства, насочени към широка аудитория,  бързо става притегателен център за артисти от България и цял свят – Русия, Украйна, Турция, Унгария, Израел, Босна и Херцеговина, Румъния, Сърбия, Чехия, Германия, Франция, Япония и др.