Народно читалище "Напредък - 1869"

Читалище, Шумен, Център Заяви