Народно читалище "Виделина"

Читалище, София, Бояна Заяви

Читалище Виделина е действащо читалище, регистрирано под № 660 в регистъра на Народните читалища към Министерство на Културата на Република България. Осезателната нужда за просвета и култура заражда идеята за създаване на читалище още през есента на 1845 г., когато боянското светско училище сменило дългогодишното килийно и приело своите първи ученици. То се намирало в черковния двор на мястото на административната сграда на черквата музей. Научи повече