Народно читалище "Бяла Анаста - 2016"

Читалище, Ловеч, Център Заяви

Народно читалище "Бяла Анаста - 2016" е учредено на 23.06.2016 в град Ловеч. То е традиционно самоуправляващо се читалище в обществена полза. Вписано е в съдебният регистър и в регистъра на читалищата в Министерство на културата под № 3633. Научи повече