Народно читалище "Просвета - 1927"

Читалище, Велико Търново област, с.Сливовица Заяви

На 27.12.1927 г. се поставя началото на читалището по инициатива на упоритата работа на Никола Радославов, Петър Кръстев, секретар – М. Бостанджиева, подпредседател – Ради Трифонов, касиер – Никола Радославов, библиотекар – Йордан Иванов. Научи повече