ХІ Международен фолклорен конкурс "Пауталия" - 2017

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869”

ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1961”

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - КЮСТЕНДИЛ

организират

 ЕДИНАДЕСЕТИ

 МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „Пауталия”-2017

7 - 9 юли 2017 г., гр. Кюстендил

Регламент:

Единадесетият международен фолклорен конкурс “Пауталия”-2017, който ще се проведе от 7 до 9 юли 2017 г., се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил – г-н Петър Паунов.

Председател на организационния комитет – Иван Андонов;

Художествен директор – Людмила Христова;

Технически директор – Илиана Кирилова.

Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави,  които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.

Конкурсът се провежда в рамките на три дни.

Общи условия:

Конкурсът се провежда в 3 раздела:

Народни танци:

до 12 г., до 17 г., над 17 г.

Фолклорните танцови състави да не надвишават 20 човека и съпровод - до 6 човека.

Програма - до 15 мин.

Народни песни:

1. Солови изпълнители:

  • Първа възрастова група - до 10 г. включително;
  • Втора възрастова групаот 11 г. навършени до 13 г. навършени включително;
  • Трета възрастова групаот 14 г. навършени до 17 г. навършени включително;
  • Четвърта възрастова група – от 18 г. до 30 г. включително;
  • Пета възрастова група - над 30 години. 

Програма – до 6 мин.

За участниците в Трета възрастова група /14-17 г./ – задължително изпълнението на една бавна и една бърза песен.

2. Фолклорни формации:

до 12 г., до 17 г., 18-30 г., над 30 г.

Фолклорните формации да не надвишават 20 човека и съпровод - до 6 човека.

Програма - до 10 мин

3. Авторска песен:

до 17 г., над 17 г.

Програма - до 10 мин.

Всички участници се оценяват от професионално жури и се класират от I-во до III-то място в отделните групи и раздели.

В категорията индивидуални изпълнители по народно пеене от  14 до 17 годишна възраст ще бъдат присъдени 3 едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно, осигурени по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата.

По тази причина в тази категория ще бъдат присъдени по едно първо, едно второ и едно трето място. Участниците в тази възрастова група - децата от детските музикални школи, профилираните училища и училищата по изкуствата се състезават в обща категория.

Във всички останали групи участниците се състезават в две категории – детски музикални школи и музикални училища.

Ще бъдат присъдени и 2 еднократни стипендии от 500 лв., осигурени от Фондация „Проф. Кирил Стефанов” за двама индивидуални изпълнители по народно пеене от 11 до 13 годишна възраст.

Организаторите предвиждат 3 специални награди в отделните категории. Всички състави получават грамота за участие.

Участниците в конкурса осигуряват сами музикалния съпровод.

Всички разходи по пътуването и престоя в гр. Кюстендил са за сметка на участниците.

Организаторите подсигуряват храна и спане на преференциални цени.

Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

Заявката за участие може да бъде намерена на интернет страницата на Народно читалище "Братство 1869"

Същата следва да бъде попълнена и изпратена до 23 юни на адрес:

п.к. 2500 гр. Кюстендил

ул. Отец Паисий №11

читалище “Братство 1869

или на  е-mail: chitalishte@bratstvokn.org

Коментари

Още новини