Международен фолклорен конкурс "Пауталия" - 2018

Дванадесетият международен фолклорен конкурс “Пауталия”-2018, който ще се проведе от 29 юни до 1 юли 2018 г., се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил – г-н Петър Паунов.

Председател на организационния комитет – Иван Андонов.

Художествен директор – Людмила Христова

Технически директор – Борислава Димитрова

Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави,  които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.

Конкурсът се провежда в рамките на три дни.

Конкурсът се провежда в 4 раздела:

Народни танци:

до 12 г., до 17 г., над 17 г.

Фолклорните танцови състави да не надвишават  20 човека и съпровод - до 6 човека.

Програма - до 15 мин.

Народни песни:

солови изпълнители:

Първа възрастова група - до 10 г. включително,  

Втора възрастова групаот 11 г. навършени до 13 г. навършени включително, 

Трета възрастова групаот 14 г. навършени до 17 г. навършени включително,

Четвърта възрастова група – от 18 г. до 30 г. включително,

Пета възрастова група - над 30 г.  

Програма – до 6 мин.

За участниците в Трета възрастова група /14-17 г./ – задължително изпълнението на една бавна и една бърза песен

фолклорни формации:

до 12 г., до 17 г., 18-30 г., над 30 г.

Фолклорните формации да не надвишават 20 човека и съпровод - до 6 човека.

Програма - до 10 мин.

Авторска песен

до 17 г., над 17 г.

Програма - до 10 мин.

Инструменталисти

до 12 г.,  до  17 г.,  над 17 г.   

Програма - до 6 мин.

Всички участници се оценяват от професионално жури и се класират от I-во до III-то място в отделните групи и раздели.

В категорията индивидуални изпълнители по народно пеене от  14 до 17 годишна възраст ще бъдат присъдени 3 едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно, осигурени по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата.

По тази причина в тази категория ще бъдат присъдени по едно първо, едно второ и едно трето място. Участниците в тази възрастова група - децата от детските музикални школи, профилираните училища и училищата по изкуствата се състезават в обща категория.

Във всички останали групи участниците се състезават в две категории – детски музикални школи и музикални училища.

Организаторите предвиждат 3 специални награди в отделните категории. Всички състави получават грамота за участие.

Участниците в конкурса осигуряват сами музикалния съпровод.

Всички разходи по пътуването и престоя в гр. Кюстендил са за сметка на участниците.

Организаторите подсигуряват храна и спане на преференциални цени.

Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

ЗАЯВКИТЕ СИ ИЗПРАЩАЙТЕ

до 22 юни 2018 г.

на адрес:  п.к. 2500 гр. Кюстендил

ул. Отец Паисий №11, читалище “Братство 1869”

или на  е-mail: chitalishte@bratstvokn.org

Коментари

Още новини