Национален конкурс "Сторих го за отечеството..."

Национален конкурс за рисунка и литературно творчество „СТОРИХ ГО ЗА ОТЕЧЕСТВОТО...”, посветен на 180 години от рождението на Васил Левски.

Раздели:
  • Изобразително изкуство - живопис и графика с материали и техники по избор. Размер на творбите 35/50 см, без паспарту.
  • Литературно творчество - стихотворение, есе, разказ.
Възрастови групи (за двата раздела):
  • от 7 до 11 години;
  • от 12 до 15 години;
  • от 16 до19 години;
  • над 20 години.
Награди:
Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група. Всички участници ще получат диплом за участие.
Срок за представяне на творбите 20 юни 2017 г. (важи пощенското клеймо).
Адрес за изпращане:
9700 гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” 2,
НЧ „Напредък-1869“
Творбите да са придружени с информация за участника - трите имена, възраст, жанр, точен адрес и телефон.
Журирането ще се проведе в периода 25 - 30 юни 2017 година.
Награждаването и откриването на изложба с наградените творби ще се състои на 18 юли 2017 г. в залата на НЧ „Напредък-1869”. Творби не се връщат.
За информация и въпроси:
Розалина Стефанова - 054/88 41 18, napredaksh@abv.bg

Коментари