Проект за доброволци в читалищата

Фондация „Инициатива за социална интеграция” реализира проект „Млади доброволци за култура, обичаи и традиции”, чиято основна цел е подобряване имиджа на доброволния младежки труд в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ и привличане на участници в доброволчески инициативи в тази сфера. В рамките на проекта ще популяризираме доброволчеството в тази сфера и ще работим за сформиране на ядро от млади доброволци с интерес да изпълняват доброволческа работа в читалищата в гр. София – културни институции със 160 годишна история и важно място в развитието на страната.

Към настоящия момент успяхме да привлечем към нашата кауза 51 млади доброволци с интерес в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ. В рамките на проекта екипът на Фондацията ще осигури тяхното обучение, така че да бъдат максимално ефективни в своята дейност.

Предвиждаме до месец март 2019 г. да организираме и проведем четири кръгли маси между представители на младежите-доброволци с интерес в културната сфера, и представители от читалищата на територията на гр. София, където участниците ще обсъдят ползите от доброволческата работа, проблемите на читалищата в осъществяване на дейността им и по какъв начин привличането на доброволци би помогнало за облекчаване на тези проблеми.

Събитието с по-голям мащаб, което ще даде възможност на представителите на читалищата в гр. София да срещнат подходящи доброволци, които да привлекат към своята дейност, е „Младежка доброволческа борса за култура”, в рамките на което ще предоставим поле за взаимно опознаване и начало на съвместна работа.

Всички дейности по проекта се изпълняват с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта.

Ако Вие сте представител на читалище и искате да включите доброволци към Вашата дейност, а още не сме се свързали с Вас, можете да ни пишете тук: https://goo.gl/forms/rLQ78JTfFAWB6iG32

Коментари

Още новини