Шопско надиграване в село Долни Богров

Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1927”

П О К А Н А

Уважаеми Дами и Господа

Тържествено Ви каним на празника

„Шопско надиграване”

 в читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1927“, който ще се проведе на

             12.05.2019 г. (неделя) 11:00 часа

Празникът се организира от Столична община -дирекция „Култура”,

Район Кремиковци и Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1927”

с. Долни Богров, ул. "1-ва" № 11

Коментари