Национален фестивал на патриотичната песен

НЧ „Просвета - 1918“ село Младен, община Севлиево

Кметство село Младен

РЕКИЦ „Читалища“ - Габрово

Община Сухиндол

ОРГАНИЗИРАТ

I НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ПАТРИОТИЧНАТА ПЕСЕН

„ЗА ТЕБЕ БЪЛГАРЙО ПЕЕМ......“

14-15.09.2019 година

10:00 часа, местноста „Хайдушкото кладенче“

(по пътя за язовир „Александър Стамболийски“)

СТАТУТ:

Място на провеждане:  местността „Хайдушкото кладенче“ ( по пътя за язовир „Александър Стамболийски“

Време на провеждане: 14 - 15.09.2019 година, начален час 10:00 часа.

Организатори:  НЧ „Просвета-1918“ село Младен, Кметство село Младен, РЕКИЦ „Читалища“ Габрово, Община Сухиндол

Цели:

 1. Да популяризира българската песен с патриотична насоченост.
 2. Да съдейства за формиране на патриотични и родолюбиви качества.
 3. Да възпитава в дух на родолюбие и патриотизъм
 4. Да издигане националното самочувствие и самосъзнание.
 5. Да открие млади таланти в певческото изпълнителско изкуство!

Условия за участие:

 1. Във фестивала участват любителски групи и индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации, независимо от тяхната възраст и пол.
 2. Не се допуска участието на професионални изпълнители.
 3. Участниците изпълняват до две песни с патриотично съдържание за Родината и бащиното огнище,за семейството и природата по свой избор с продължителност до 3 минути всяка
 4. Съпровод:
 • Участниците сами осигуряват музикалния си съпровод.
 • Инструментален съпровод на живо;
 • Качествен синбек;
 • Без съпровод /акапелно
 1. Заглавията и авторите на песните и мелодиите следва да бъдат посочени в заявката за участие, а също така и в кой от двата дена на провеждането на фестивала ще участват.
 2. Фестивалът няма конкурсен характер. Всички участници получават плакет и диплом за участие
 3. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира и записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.
 4. Организаторите си запазват правото, съобразно подадените заявки, да извършват промени в програмата на празника.
 5. Заявки за участие по приложен образец се подават до НЧ „Просвета-1918“ село Младен, община Севлиево, най-късно ДО 30 ЮЛИ 2019 ГОДИНА на електронен адрес: prosveta1918@abv.bg  скретар – Стефан Попов, телефон за връзка: 0885 055 513

Коментари