Фестивал "Златна нишка"

Втори национален фестивал

 на танцови състави, школи и клубове за любители,

изучаващи български народни танци

„Златни нишки"

08.VI.2019 г.

с. Трудовец, общ. Ботевград

Общи условия:

Фестивалът се организира от  НЧ ,,Никола Ракитин 1890“, фолклорен клуб ,,ВАРВАРИ“ , група „ШОПСКИ ТРИЪГЪЛНИК”, Кметство село Трудовец и Община Ботевград. Право на участие имат детски танцови състави, юношески танцови състави, любителски школи и клубове, изучаващи български фолклорни танци. Облеклото при представянето е по желание на ръководителите.

Таксата за участие е 5 лева на човек.

След превеждането на парите по банков път, трябва да изпратите копие от платежното нареждане като прикачен файл към заявката за участие на e-mail: zlatni_nishki@abv.bg

НЧ „ Никола В. Ракитин 1890“, с. Трудовец

Банка ДСК Ботевград  IBAN: BG78STSA93000005250169 BIC:STSABGSF

В село Трудовец и община Ботевград има удобни и изгодни хотели за нощувка.

Танцови състави, школи и клубове, които ще вземат участие във фестивала, но не желаят да участват в класирането, молим да упоменат това в заявката!

Краен срок за записване - 1 юни 2019 г.

Регламент

Първи задължителен етап:

Групите се разделят в  ТРИ категории:

  • I    категория - детски танцови състави- деца до 14-годишна възраст.
  • II   категория - юношески танцови състави - над 14-годишна възраст.
  • III категория - школи и клубове за изучаване на български фолклорни хора - без възрастови ограничения.

Групите изпълняват по два танца или по две хора, взависимост от категорията, в която участват с времетраене до 10 мин. Условието е:

  • първото изпълнение да е от фолклорната област, от която е групата.
  • второто изпълнение е по избор.

Танцовите състави, школите и клубовете изпращат своя музикален съпровод заедно с платежното нареждане, прикачени към заявката за участие.

Критерии за оценяван:

  • Стил и характер на изпълненията;
  • Ансамбловост;
  • Костюми;
  • Емоция и артистичност.

Втори етап: (по желание)

Всяка група избира трима свои представители. Домакините от ФК,,ВАРВАРИ“ и група „ШОПСКИ ТРИЪГЪЛНИК” показват на избраните състезатели автентично хоро - ИЗНЕНАДА. Целта на участниците е да научат бързо и правилно показаното хоро.

Трети етап: (по желание)

В този етап групите се надиграват, изпълнявайки ръченица по двойки. Всяка група представя по една двойка. В този етап участие може да вземе и публиката. Целта на този етап е да се определят  титлите НАЙ-ЛИЧНА МОМА И НАЙ-ЛИЧЕН ЕРГЕН    ,, ЗЛАТНИ НИШКИ“  2019 г.

Награден фонд:

Във всеки един етап ще има награди за I, II и III място.

Награда на организаторите – домакини - ФК,, ВАРВАРИ“ и група „ШОПСКИ ТРИЪГЪЛНИК”.

Награда за най-масова група.

Награда за най-ансамблово изпълнение – присъжда се само в I и II категория

Награда за най-емоционално - артистична група.

Награда за най-малък и най-възрастен участник-(Ръководителите упоменават две имена и дата на раждане, на своя най-малък и най-възрастен участник, в заявката за участие).

Награда за най-стилен костюм.

Призът „ЗЛАТНИ НИШКИ“ ще бъде връчен, на групата, справила се най-добре във всички критерии.

Програмата за фестивалния ден ще бъде готова до 3 ЮНИ 2019 година и ще бъде изпратена на всички групи, заявили участие.

За да участвате, попълнете заявката за участие.

Коментари