Среща-дискусия с директори на училища обсъди възможностите за интеграция на деца в риск чрез спорт

На 15.10. се състоя работна среща-дискусия по Проект "Равен старт", изпълняван от Фондация "РеАрт", в партньорство с Район "Подуяне" на Столична общита, по Програма "Европа" 2020, в която взеха участие директори и помощник-директори на 11 столични училища.

Ръководителят на проекта Орлин Денков представи пред аудиторията изработените Изследване, анализ и проект на Програма за масов спорт и социално включване на деца в риск. Инициативата цели осигуряването на равен достъп до занимания със спортна насоченост, като основен акцент са групите на деца от социално-слаби семейства, деца без родители и/или с един родител, деца с увреждания, деца, настанени в приемни семейства или при близки и роднини, като мярка за закрила.

В рамките на проведената дискусия основен интерес предизвика заложената възможност, училищата да бъдат бенефициенти по бъдещата Програма, което би стимулирало развитието на допълнителни дейности на локално ниво, свързани със здравословното развитие на децата. В допълнение, представителите на образователните институции дадоха и конкретни предложения, по отношение на обхвата на Програмата и бъдещ подбор на участници, които в края на проекта, ще бъдат представени на Столична община.

Коментари

Още новини