Откриха оловен печат на Княз Борис-Михаил в Плиска

Археолозите, проучващи Обект № 41, който се намира в северозападната част на Външния град на Плиска откриха оловен печат на княз Борис-Михаил.

Обект 41 се изследва от екип с ръководител доц. д-р Константин Константинов, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. От 2018 г. проучването е включено в програмата на Националния исторически музей и към екипа се присъединява Ивайло Кънев, уредник в отдел „История на България през средните векове“ на музея.

Обектът представлява голям архитектурен комплекс от X-XI век, от типа на т.нар. крайградски столични имения. С особеностите на своята архитектура и най-вече с откритите в него многобройни и разнообразни по предназначение археологически материали, той се явява един от най-големите производствени структури в тази част на Плиска. Разположен върху невисока тераса между две суходолия – Асардере и Дениздере, неговата планировка в много отношения напомня за някои старобългарски паметници, изградени на принципа на вписани един в друг правоъгълници с ориентация изток-запад.

Откритието е направено при проучването на сектор, западно от входа на църквата върху ходово, ниво настлано със строителна керамика и плочести камъни. Намирането на печата е голям шанс за археолозите, тъй като сградата е била напусната организирано и всички материали са били изнесени още през средновековието. Твърде вероятно е това да е бил дома на аристократ, свързан с владетелското семейство и напускането да е станало при преместването на столицата от Плиска в Преслав.

Археологическите разкопки на обект 41 се финансират от Министерството на културата и Националния исторически музей.

Снимки: НИМ

Коментари

Още новини