НИМ откри обновена зала 4

Националният исторически музей отвори отново за посетители цялостно реновираната зала № 4 „Българските земи под османска власт (XV-XIX век)“, част от своята постоянна експозиция.

С официално събитие, в присъствието на Вицепрезидента на Р България г-жа Илияна Йотова, доц. д-р Пламен Славов - съветник на президента по култура, Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, проф. д-р Пламен Митев от Историческия факултет на СУ „Климент Охридски“ – научен консултант на проекта, директори и представители на музейни институции в София и страната, колеги и приятели на Националния исторически музей, беше представена зала № 4, която е посветена на историята на българските земи във вековете на османската власт – от завоеванието в края на XIV век до Априлското въстание от 1876 г. и неговите последствия.

Зала „Българските земи под османска власт (XV-XIX век)“ на Националния исторически музей е обновена с финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура“ по програма “Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Представен е актуализиран исторически музеен разказ, съобразен със съвременното състояние на историческата наука и изискванията на музеологията. Използвани са дигитални технологии и интерактивни елементи, които днес са почти задължителна част от музейната експозиция.

Акцент в обновената част от постоянната експозиция на Националния исторически музей представляват дълбоките стопански, социални, духовни и политически промени от епохата на Българското възраждане. Именно в годините, когато българския народ е лишен от собствена държава са поставени основите на съвременните български литература, изкуство, наука, политическа мисъл и военно дело. В рамките на османската империя българите формират свой национален елит, който го повежда по пътя културната, църковна и държавна независимост. Експонатите в залата разказват народния подем в онази епоха и драматичните събития последвали опитите на българите да извоюват с оръжие в ръка своята свобода.

Коментари

Още новини