Програма „Култура“на Столична община финансира проект на Националния исторически музей

Програма „Култура“на Столична община финансира проект на Националния исторически музей: „Проучвания на Цитаделата на крепостта на Кокалянски Урвич“.

Завършиха редовните археологически проучвания на Кокалянски Урвич. Те бяха финансирани от програма „Култура“ на Столична Община, като целта бе да се разкрият останките от единственото достъпно средновековно укрепление на територията на София.

В резултат на направените археологически, геофизични и геодезически изследвания е документирани каменни разсипи с вътрешни размери 75х30м, ширина над 2 м. Деструкциите очертават издължена, стесняваща се в двата края елипса с външни размери 90х40м и височина на разсипите над 10м. Общата вътрешна площ на Цитаделата е около 1100 кв.м, а дължината на каменните разсипи в линейни метри е около 152м.

Освен тях е документиран и фрагмент от крепостна стена с външен и вътрешен сантрач на бял хоросан. Материалите, които се откриват са разнообразни, от ІV-VІ, ХІІІ-ХІV, ХV-ХVІІ век, а археолозите се надяват през следващите сезони да разкрият по – голяма част от фортификацията и нейните елементи. Таз годишните проучвания и системна работа на Урвич, като паметник с национално значение и запазена архитектура, доведоха до създаването на сайт с информация за проучванията, резултатите и литературата на тема Кокалянски Урвич.

За повече информация посетете: https://kokalyanskiurvich.com/

Коментари

Още новини