Защо е важно да гласуваш на изборите за Европейски парламент през 2024 г.?

В Европейския парламент биват избирани хора от целия Европейски съюз, за да обсъждат важни въпроси и да вземат решения, които влияят върху живота на всички. Ти играеш решаваща роля в този процес като гражданин на Европейския съюз.

Демокрацията започва с нас, хората. Тя започва, като гласуваме на изборите за Европейски парламент, а взетите там решения оказват влияние върху живота на всеки от нас. Ако не гласуваме, ние се лишаваме от възможността да определяме собственото си бъдеще; нещо повече, Парламентът губи силата си, а неговите ценности губят значението си.

И ТАКА, ЗАЩОТО:

Първо, това е твоят начин да повлияеш върху бъдещето на Европа. Много от правилата, които ни засягат, се определят на равнището на ЕС – например правилата за имиграцията, за COVID-19 или пък за изменението на климата.

Второ, да използваш гласа си значи да защитиш самата демокрация. Истината е, че демокрацията в последно време не процъфтява нито в Европа, нито по света. Наша отговорност е да я запазим жива – не само в Европа, но и навсякъде. Да гласуваш е от ключово значение, но не е всичко. Важно е също така да се информираш, да се стараеш гласът ти да се чува и да говориш повече за нещата, които са важни за всички нас и за нашето бъдеще. Свободата да правим всичко това е ценна част от демокрацията и е в наш интерес да я защитаваме.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „ЗАЕДНО ЗА ЕС“?

„Заедно за ЕС“ е инициатива на Европейския парламент, която има за цел да укрепи европейската демокрация, като засили участието в изборите за Европейски парламент през 2024 г. Това е разнообразна общност от граждани и организации на гражданското общество, които работят за укрепването на демокрацията. Можеш да се присъединиш към тази активна общност и да убедиш своето семейство, съседи, приятели и колеги да участват, като ги насърчиш да гласуват (#ИзползвайГласаСи).

Демокрацията започва с един подаден глас, една подписана петиция или едно участие в събитие – и всички тези действия допринасят за мира, свободата и подобряването на качеството на живот. Заедно работим за укрепване на основните ценности на демокрацията.

Присъедини се към нас и ще се свържеш не само с европейски граждани със сходни възгледи, но и с хората, които вземат решенията. Освен това ще подобриш уменията си и ще получиш достъп до ценни ресурси за насърчаване на демокрацията и популяризиране на изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Получавай актуална информация за дейностите на предизборната кампания и общността „Заедно за ЕС“, като се присъединиш към zaednoza.eu и се информираш от https://elections.europa.eu/bg/

Изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще определят как заедно ще се изправим пред едни от най-трудните времена за нашето поколение.

Заглавно изображение: представителство на Европейската комисия, страница "Заедно за ЕС"

Коментари

Още новини