Втора конкурсна сесия по Програма "Български библиотеки"

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЯВЯВА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ

по

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за 2019 г. за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.

Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2018 година.

Обществените библиотеки, финансирани по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ през 2019 г. (първа сесия), могат да кандидатстват за финансово подпомагане по настоящата конкурсна сесия, но с нов, различен проект.

С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за 2019 г. и формулярите за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок 20 дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на Министерството на културата.

Проектната документация се подава в един екземпляр на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

Коментари

Още обяви