Конкурс за ученици "Млад Благотворител"

Фондация „Благотворител“ обявява КОНКУРС 2020

Млад Благотворител 2020 се осъществява в партньорство и с подкрепата на ”Евроинс Иншурънс Груп” АД

Фондацията очаква проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност, ако желаете да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза, то мястото за кандидатстване за финансиране на тази идея е тук! 

Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите. Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Условия за кандидатстване:

Допустими кандидати: ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи

Срок на кандидатстване: до 29-ти февруари 2020 година.

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април до септември.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

  1. Екология (опазване и грижа за околната среда);
  2. Съхраняване на музикалното наследство на България;
  3. Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда.

Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2020 година:

1-во място с 2000 лв.; 2-ро място с 1500 лв.

3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-то място 1000 лв. 

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

Необходими документи за кандидатстване: попълнен формуляр, декларация за лични данни (за всеки участник в проекта), декларация от родител (ако ученикът няма навършени 16 г.)

Изпращане на готовите проекти на: office@blagotvoritel.org или попълнете онлайн формуляр ТУК

Награда обучение: Представители от екипите на 6 проекта ще получат двудневно обучение „Лидерство и Управление на проекти“

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват

Други награди: Ще има допълнителни награди за тези от вас, които не са в челните пет места!

Фондация „Благотворител“ ще оказва логистична помощ на победителя през целия период на изпълнение на проекта.

Консултация:  Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 (Станислава Рашева)

Препоръка: Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от фондацията, че са получили Вашият проект. В случай, че нямате отговор от фондацията, моля свържете се по телефона с тях за уточняване.

Източник: blagotvoritel.org

Коментари

Още обяви