Предприемачи в науката - Обучение и конкурс за бизнес проект на млад учен

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Научни области

Програмата Предприемачи в науката през 2020 г. е отворена за докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в следните направления:

Инженерни науки

Нови материали

Нови технологии

Програмата включва два етапа:

  • Обучение Предприемачи в науката
  • Конкурс за награда Предприемач в науката с  награден фонд в размер на 30 000 лв.

Обучението

Обучението Предприемачи в науката е за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

Обучението ще се проведе онлайн, като лекциите ще са веднъж седмично в сряда, от 10.00 до 12.00 часа.

Конкурсът с награда 30 000 лв.

Конкурсът Предприемач в науката допуска само участници, преминали обучението Предприемачи в науката, с не повече от две отсъствия.

Кандидатите за наградата Предприемач в науката презентират своя бизнес проект, базиран на научната им работа. Форматът на презентациите е business pitch, като отразява новите знания и умени, получени в обучението Предприемачи в науката.

Жури на конкурса Предприемач в науката са лекторите в програмата Предприемачи в науката, председател е г-н Станимир Каролев, учредител и председател на Управителния съвет на фондация Карол Знание.

Решението за избор на победителите в конкурса се взема с мнозинство,  след гласуване на членовете на журито.

Наградата Предприемач в науката е размер на 30 000 лв.

В зависимост от проектите и тяхното представяне, журито има право да реши и разпредели наградата между повече от един кандидат.

Вижте победителите в конкурса Предприемач в науката до момента

Дизайнът на обучението Предприемачи в науката е разработен специално за млади учени, които се стремят към приложение на разработения от тях материал, модел, продукт или технология.

Целта – трансфер на технологии

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

С обучението се изграждат преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Изискванията – докторанти и млади учени

  • Докторанти, които към датата на кандидатстване са в последна година на своето обучение, редовна, задочна или свободна форма;
  • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

Вижте кои бяха участниците в програмите през 2018 и 2019 година.

Темите

В обучението Предприемачи в науката са включени са теми, които дават практически знания и умения, представят лични истории на успеха в предприемачеството, добри практики за стартиране на технологичен бизнес или спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

Лекторите

Лектори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи – учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Лекторите:

20192018

Менторите:

20192018

Форматът

Обучението е присъствено. Лекторите избират формат на срещата, която може да включва:

  • Лекции и уъркшопи;
  • Различни интерактивни похвати;
  • Дискусия и работа по казуси;
  • Игри;
  • Брейнстормиг;
  • Задания за самостоятелна работа и др.

Форматът допуска смяна на ролите като всеки участник може да се превърне във водещ, за да сподели своя личен опит, казуси и техните решения, добри практики,  работещи модели и да провокира дискусия.

Кога

Септември – декември 2020 г.

Обучение Предприемачи в науката – 23 септември  – 2 декември 2020 г.

Конкурс Предприемач в науката с награда 30 000 лв. – 16 декември 2020 г.

Процедура и срок за кандидатстване

Кандидатстването в програмата става по всяко време преди 31 август 2020 г. с Формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите от линка по-долу.

Непълни или некоректно представени кандидатури няма да се разглеждат.

Моля, изпратете своята кандидатура чрез попълнен формуляр на адрес knowledge@karoll.bg

Подадените документи не се връщат, а събраните лични данни се обработват и съхраняват в съответствие с действащото законодателство като всеки кандидат подписва декларация за съгласие за обработка на лични данни.

За контакт

Милена Петкова, изп. директор на Фондация Карол Знание

knowledge@karoll.bg

02 4008 293

Коментари

Още обяви