Финансиране на проекти за детско развитие от Фондация УниКредит

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк осигуряват 30 хиляди евро в подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца. Средствата ще бъдат разпределени между три проекта.

Фондация УниКредит ще осигури финансиране в общ размер на 30 хиляди евро за три проекта. Жури от експерти от фондацията ще определи размера на подкрепата за всеки проект. 

Дарението ще бъде направено директно от Фондация УниКредит към избраните проекти.

Поради все още неприключилия цикъл за финансово отчитане, избраните нестопански организации от първото издание на Call for Europe няма да имат възможност да се включат тази година в конкурса.

Изисквания към проектите

Всички проекти, изпратени към Фондация УниКредит трябва да изпълняват следните условия:

  • Да са предложени от организации, основани преди 31 декември 2018

  • Да са фокусирани върху потребностите на деца и подрастващи  (до 18 години)

  • Да се реализират в България

Всяка организация може да кандидатства с не повече от един проект.

Правила за участие

До 29 януари 2021 фондациите и останалите представители на неправителствения сектор трябва да изпратят кандидатурите си, попълнени във формуляра за участие и допълнителни материали (включително детайлен бюджет) на callforeurope@unicreditgroup.bg

След тази дата експертно жури, формирано от представители на неправителствения и корпоративния сектор ще заседава и определи пет проекта, които ще продължат в надпреварата. Те ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на Фондация УниКредит. От тях ще бъдат избрани между един и три проекта за финансиране.

На 15 април 2021 фондация УниКредит ще обяви своето решение и ще започне процес на подписване на договорите. Във всеки един момент УниКредит Булбанк или Фондация УниКредит си запазва правото да поиска допълнителни документи или разяснения.

Формулярът за кандидатстване и приложенията може да намерите ТУК

Източник и снимка: unicreditbulbank.bg

София,undefined

Коментари

Още обяви