Международен кулинарен конкурс

НЧ “Искра - 1928 г.„ с. Цар Самуил

НЧ “Светлина - 1941 г.“ с. Преславци

Международен кулинарен конкурс за снимка с рецепта на “Коледна традиционна вчеря„ - 2021 г.

Заедно да запазим и предадем българските традиции от коледната традиционна вечеря, като сготвим по-автентична  рецепта и я споделим с всички!

Тази година Ви приветстваме да бъдете посланици на българските традиции, като създадем мост на  кулинарното наследство от миналото  . Включи се в кулинарния  конкурс ,  покажи ни своята рецепта с автентични български продукти:

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

- Да се представи пъстротата на българската кухня и традицията  при приготвянето  на автентични рецепти .

- Да предадем и разпространим  автентичното  кулинарно  наследство на българина .

- Да стимулира издирването и  съхраняването  на  автентични рецепти  характерни  за населените места от различните фолклорни области .

- Да популяризира българските   кулинарни традиции  в  страната и извън пределите на България.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

За да се включиш в конкурса е необходимо да ни изпратиш  автентична рецепта и снимка на  поднесено и аранжирано готово ястие (минимум 2MB), трябва да отговаря на  коледната традиция!

В конкурса могат да  участват  всички граждани, културни институции, училища, детски градини и клубове  без ограничения на възрастовата граница и без такса за участие  .

Онлайн конкурса „Коледна традиционна вечеря“  започва на 22.11.2021 г. и приключва на 27.12.2021 г. в 17.00 ч.

Всяка от изпратените снимки с  рецепта трябва да бъдe придружена  от ясно изписани: Име и фамилия на участника, възраст, училище/школа, град/село, област, точен адрес (улица, номер, блок/вход и тн.), ръководител/родител, телефон за връзка.

Вашите предложения може да изпращате на имейл адрес: koleden_konkurs1941@abv.bg

Крайна дата за участие - 27.12.2021 г. в 17.00 ч.

След валидиране правото на участие съгласно критериите на конкурса , двучленно  жури  ще    избере 3  (три) рецепти , които най-добре пресъздават концепцията за  традиционно българско ястие.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

НЧ “Искра - 1928 г.„ с. Цар Самуил

НЧ “Светлина - 1941 г.“ с. Преславци

Награждаване :

1-Първо място - Плакет и грамота

2-Второ място - Плакет и грамота

3-Трето място - Плакет и грамота

Печелившите участници ще бъдат обявени  на 03.01.2022г. във  Facebook страницата на Международен кулинарен конкурс  „Коледна традиционна вечеря“

Всички, които се включат в конкурса, ще получат  по имейл  похвални  грамоти за участие.

Въпроси, относно конкурса могат да се отправят на телефон - 0884 593 642 - Галина Салъф

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Кулинарен онлайн конкурс за снимка с рецепта на “Коледна традиционна вечеря „  ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Организаторите на конкурса, пожелават успех на всички участници!

Коментари

Още обяви