Национален конкурс "МИЛА РОДИНО"

Националният ученически конкурс „Мила Родино” за

мултимедиен  проект, стихотворение, есе и рисунка през 2023 год.

 е под надслов:

„ 110 години от рождението на Асен Босев“

Основни цели: 

Да се създадат :

- условия  за формиране у учениците на ценностни качества, свързани с видната личност на българският поет, автор на детско-юношеска литература Асен Босев.

- чувство за активна гражданска позиция.

Отношение  към личности и произведения, свързани с българската литература.

Учениците да развият уменията си за изследване, творческа изява и мисъл, провокирани от личността и произведенията на Асен Босев. 

ВИДОВЕ УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ           

1.Мултимедийна презентация.

2.Стихотворение, есе.

3.Рисунка.               

РЕГЛАМЕНТ

Право на участие имат всички ученици, разделени в две възрастови групи:

-  I група: от II до VI клас включително

- II група: от VII  до XII клас включително

Изисквания към представените проекти и творби:

Мултимедийна презентация: 

- Участието може да бъде индивидуално.

- Всички участници, отговарящи на условията могат да представят не повече от един проект, който да отразява събития, свързани с темата.

- Да бъдат разработени по операционна система Windows.

- Могат да бъдат представени  като обикновено слайдшоу в PowerPoint  до 20 слайда  или като мултимедия с флаш и приложения, вградено видео, звук и др.

- Да бъдат изпратени по електронната поща като прикачен файл или по пощата/куриер/, записани на CD.

- Всяка творба се придружава с данни за участника: трите имена, клас, име и адрес на институцията която представя,телефон, имейл и данни на ръководителя.

-   Творбите да се изпращат на посочения имейл и адрес.

КРИТЕРИИ:

- оригиналност и творчески подход;

- аргументираност и осмисляне по темата;

- композиция;

техническо, естетическо изпълнение и степен на съответствие на заданието.   

Стихотворение, есе: 

- Участието да бъде индивидуално.

- Всеки участник може да представи не повече от една творба.

- Тя се придружава с данни за участника: трите имена, клас, име и адрес на институцията която представя, телефон, имейл и данни на ръководителя.

- Да бъдат изпратени на електронната поща като прикачен файл на посочения имейл.

Рисунка: 

- Участието да бъде индивидуално.

- Всеки участник може да представи по една творба, нарисувана с материали по избор - моливи, пастели, акварелни или темперни бои. Формат 35/50 .

- На гърба на всяка рисунка да има данни за участника: трите имена, клас, име и адрес на институцията която представя,телефон, имейл и данни на ръководителя.

- Творбите да се изпращат на посочения адрес.

КРИТЕРИИ:

- изразителност на рисунката;

- оригиналност и творчески подход;

- цветови съчетания.                                                           

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

Творбите за участие в конкурса се приемат в срок до 20 октомври 2023 г. на следния имейл и адрес: chitaliste_ryptsi@abv.bg

НЧ ”Васил Христов 1927”, ул.”Г.Димитров”-51, п.к.5994  с.Рупци, общ.Червен бряг, обл.Плевен

Класиране: Ще бъде обявено на 1 ноември 2023 г.

Извършва се в двете възрастови групи .

Във всеки раздел  журито ще  присъди: ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО – плакети и грамоти и грамоти за ръководителите.        

Авторите на номинираните  творби ще бъдат уведомени  по телефона или електронната поща. При възможност, могат да присъстват на церемонията при обявяването и връчването на наградите. 

Творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел  презентиране и популяризиране на конкурса. 

Журито няма да допуска до участие творби, които не отговарят на темата: „110 години от рождението на Асен Босев“.

За информация и контакти:

0878179571 - Анета Архангелова

0887832332 - Диана Цветанова

Коментари

Още обяви