Четиринадесети Национален исторически конкурс за ученици от 8-ми до 12-ти клас

 

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

 

ТЕМА

„Медиите в българската история - изследване на тяхната роля, влияние, история”

Откакто Гутенберг е създал печатната машина, медиите имат неотменно място в човешкия живот. Дълго време вестниците са били една от най-консервативните форми за разпространение на новини, но с появата на новите технологии медиите се променят с шеметна бързина.

Стотици са свидетелствата за влиянието на медиите в историята, за ролята им като съхранени спомени за събития и личности останали сред строителите на съвременна България. Обаче би могло да има и друга гледна точка – как историята е повлияла на медиите в България през годините. Едни от най-бележитите писатели са участвали активно в социалния и политически живот чрез медиите. Много от известните за времето си журналисти са потънали в забрава, въпреки големите им заслуги за участието им във важни регионални и общодържавни събития.

Стотици са свидетелствата за тях. Сигурно има и потънали сред пластовете на времето, които младите изследователи да открият. Всяко населено място има своя специфичен културен живот и традиции, също отразени в медиите, които са извор на сведения за отминали времена.

Преплитането на медиите в историята и на историята в медиите дава богати възможности за изследователска дейност в местни институции, музеи, проучване на документи, интервюта с хора, както и на работа в архивите.

ЗАДАЧАТА

Задачата е да се намерят неизвестни факти за регионални или национални медии, свързани с местата, където участниците живеят и учат. Някои вестници са свързани с борбата за църковна и национална независимост по време на османското владичество. При задълбочено проучване там могат да се открият данни за личности, оставили отпечатък в историята.

Дигитализираните архиви на библиотеките биха могли да бъдат особено полезни. Друг интересен аспект може да бъде изучаването на медиите и тяхното развитие от по-ново време. Първите радио и телевизионни предавания и хората, допринесли за създаването им. Влиянието, което са оказали върху исторически процеси.

Любопитно би могло да бъде търсенето на паралел между развитието на съвременните технологии и промяната в медиите през годините.

За всички тези нюанси в интерпретирането на темата е задължително да се потърсят оригинални източници, оставили диря през годините. Подробности и факти е добре да бъдат събрани не само чрез проучване на документи и факти, но и чрез разговори с потомци на журналисти или с историци, чието поле на проучване са медиите. Архивите пазят документи съхранили безценни факти. Посетете ги по места и потърсете онези, които ще направят изследването ви уникално. Това ще бъде не само вълнуващо пътуване в миналото, но и Вашият принос към обогатяването на националната и родова памет.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Допускат се до участие ученици от всички видове училища от 8-ми до 12-ти клас на възраст от 14 до 19 години;

- Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки;

- Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител;

- Конкурсната работа може да бъде:

 ● Писмена: с обем между 10 и 50 страници;

 ● Визуална: филм с продължителност до 45 минути;

 ● Електронна: интернет страница, блог, видеоигра и др.

- Разработката се придружава от попълнен формуляр за участие в конкурса, който не се връща обратно на участника и попълнена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни от участника и научния ръководител, ако има такъв;

- Краен срок за изпращане на разработките: 17 март 2024 година.

- Оценката на журито е окончателна и не подлежи на промяна;

- Наградите на победителите ще бъдат връчени през месец юни 2024 г., като информация за конкретната дата, час и място на церемонията по награждаване ще бъде допълнително публикувана в интернет страницата на Фондация “Ценности”.

- Разработките, попълненият формуляр за участие и декларациите за съгласие за предоставяне на лични данни се изпращат на следния имейл адрес: nhc.values@gmail.com

Предвид спецификата и формата на разработките, същите могат да се изпращат и по куриер или чрез препоръчано писмо на адрес: гр. София 1504, ул. “Сан Стефано” № 4А, партер, ап. 16, за Фондация “Ценности” чрез Ралица Пантева тел.: 0886 311 751.

НАГРАДИ

● Една първа награда от 700 лв.

● Две втори награди по 400 лв.

● Три трети награди по 300 лв.

● Четири награди за научно ръководство по 150 лв.

Всички участници ще получат ГРАМОТИ за участие в конкурса.

На победителите в конкурса се предоставя възможност за участие в международни младежки семинари в мрежата на EUSTORY.

КОНТАКТИ

Фондация „Ценности“

гр. София

nhc.values@gmail.com

Ръководител на проекта: Ралица Пантева, тел.: 0886 311 751

Четиринадесетият Национален исторически конкурс се провежда със съдействието на:

• Leonardo-Stiftung

• Eustory

• Körber-Stiftung

• Министерство на образованието и науката

• Държавна агенция „Архиви”

• Департамент за информация и усъвършенстване на учители-София

Източник: values.bg

За контакт: nhc.values@gmail.com

Коментари

Още обяви