Rinker Women Challenge ще подкрепя бизнес инициативи от жени за жени

23 000 лева е наградният фонд. Срокът за кандидатстване е 18 декември 2023 г.

Rinker Women Challenge е най-новата акселераторска програма на Център „Ринкър“ към Фондация BCause с подкрепата на Плъкси България и Stop Hunger, Франция. Тя е част от тригодишен проект, насочен към овластяване на жени в неравностойно положение чрез психологическа подкрепа, подобряване на възможностите им за реализация на пазара на труда и развиване на предприемачески умения. Акселераторът Rinker Women Challenge цели да подкрепи бизнес начинания на жени, които имат отчетливо положително въздействие върху живота на жените в България.

Кандидатстването за участие в Акслераторската програма става чрез онлайн формуляр, в който трябва представите бизнес идеята си. Срокът за неговото попълване е 18 декември 2023. Одобрените на първи кръг ще бъдат поканени на онлайн-интервю.

Избраните 10 жени-предприемачи, ще получат обучение и менторство, за да систематизират и развият своята идея. Ще се научат да представят идеята си пред потенциални клиенти и инвеститори. Ще станат част от общност на съмишленици и подкрепящи социалното предприемачество хора. На финала на програмата те ще имат валидирана бизнес идея и ще получат възможност да защитят идеята си пред жури, да се борите за финансова награда, а три тях ще получат безвъзмездно финансиране. Наградният фонд е в размер на 23 000 лева, осигурени от Плъкси България и Stop Hunger, Франция.

Кой може да участва?

 • За участие могат да кандидатстват жени - стартиращи предприемачи, които имат идея за бизнес или наскоро са го започнали.
 • Бизнес-идеята трябва да е насочена към:
 • Решаване на специфични проблеми, които жени срещат в социалната, здравна, образователна и други обществени сфери.
 • Подкрепа за социалното включване на жени от рискови групи: мигранти, с увреждания, преживели домашно насилие и други.
 • Може да участвате самостоятелно или да сте част от екип.

Програмата е за вас, ако:

 • Вълнувате се от проблемите, които жените в България срещат в различни обществени сфери.
 • Искате да подобрите средата и живота на жени от рискови групи.
 • Наскоро сте започнали свой бизнес и искате да се развивате по-бързо.
 • Имате ясна идея за бизнес и желание най-сетне да я реализирате.
 • Имате неясна идея за бизнес и искате да разберете дали си струва.
 • Търсите самостоятелност и независимост от работодатели.
 • Финансовата награда ще помогне за по-бързо постигане на целите ви.
 • Желаете да сте част от общност, подкрепяща женското социално предприемачество.

Заглавно изображение и източник: rinkercenter.org

Коментари