Онлайн конкурс "По стъпките на Вазов"

23 ЯНУ
За контакт: konkurs_biblioteka@abv.bg

Онлайн конкурс за рисунка и снимка

По стъпките на Иван Вазов”

(читалища, училища, школи, центрове за личностно развитие, младежки домове и други) 

Статут 

Конкурсът е създаден с идея популяризиране на изобразителното и фотографското изкуства, както и да стимулира изследователското четене сред децата и подрастващите. Цел на конкурса е да развива детското въображение, да насърчава децата да откриват своя талант, да стимулира развитието на вече открити таланти, да подпомага цялостното развитие на деца и юноши, като предоставя форум да изразят творчески своите представи за света, и да изгражда осъзнати личности. Провежда се онлайн, като по този начин дава възможност да се включат участници от цяла България. Конкурсът е част от изявите по случай 130 години от основаването на НЧ „ Иван Вазов – 1893”. 

Регламент за участие и провеждане: 

Онлайн конкурс за рисунка и снимка “По стъпките на Иван Вазов” се организира от Библиотеката при НЧ „Иван Вазов – 1893”, с. Първомайци. Конкурсът е изцяло с любителски характер, участието в него е индивидуално и се провежда в два раздела. Конкурсът ще протече съгласно настоящия регламент, който е задължителен за всички участници в него. Регламентът е съобразен с политиката на Facebook, приложима за всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook. 

Условия за участие: 

 1. Право на участие в онлайн конкурса имат всички деца, младежи и девойки от първи до дванадесети клас включително, разпределени в 4 възрастови групи,  в два раздела.
 2. За участие в онлайн конкурса е необходимо да бъдат попълнени Заявка за участие и Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, по приложени на страницата на конкурса формуляри.
 3. Всички данни в Заявката и Декларацията трябва да бъдат попълнени коректно и да отговарят на изпратените материали.
 4. Участниците в онлайн конкурса разрешават правото на ползване на техните материали, както и на снимки, направени от Организатора, което включва публикуване с цел популяризиране на конкурса.
 5. Всички предоставени материали трябва да бъдат съобразени с изискванията на регламента.
 6. Рисунките и снимките допуснати до участие в Конкурса трябва да отговарят на зададената тема, като тя включва изображения на портрети и сцени от живота и бита на Иван Вазов, места свързани пряко с неговия живот ( къща, музей, паметници и други), както и пресъздаване на картини от негови творби.
 7. В раздел „Изобразително изкуство” творбите се изпращат на адреса на НЧ „Иван Вазов – 1893” с текст съдържащ трите имена на участника, клас, населено място и институция, която представлява и име на творбата.
 8. В раздел „Фотография” снимките могат да бъдат направени с фотоапарат, телефон или друго устройство във фомрат jpg. Изпращат се като прикрепен файл на email: konkurs_biblioteka@abv.bg с текст съдържащ трите имена на участника, клас, населено място и институция, която представлява и име на творбата.
 9. Раздел „Изобразително изкуство”:ворбите, участващи в онлайн конкурса ще бъдат използвани единствено и само за целите на този конкурс и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

  Възрастово разпределение: 

  Раздел „Изобразително изкуство”:

Първа група – от I до III клас

Втора група – от IV до VI клас

Трета група – от VII до IX клас

Четвърта група – от X до XII клас

Раздел „Фотография”: 

Първа група – от I до III клас

Втора група – от IV до VI клас

Трета група – от VII до IX клас

Четвърта група – от X до XII клас 

Механизъм на онлайн конкурса и изисквания към творбите в двата раздела: 

 1. За целта на конкурса е създадена публична отворена онлайн група:

 https://www.facebook.com/groups/1662087807527266

профил на НЧ „Иван Вазов-1893”, с. Първомайци във Facebook:

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100002284961133

 1. Раздел I – Всеки участник има право да се включисамо с една рисунка (илюстрация) свързана с темата на конкурса. Рисунките трябва да са авторски с размер – 35/50 см. Материалите са по избор – цветни/графитни моливи, акварел, темпера, акрил, пастели и други.
 2. Раздел II – Всеки участник има право да се включи само с една дигитална снимка във формат jpg. Фотографиите трябва да са авторски. Препоръчителни изисквания към снимките за големина на изображението са:
 • Нe по-малко от 1850 пиксела по дългата страна.
 • Файловете трябва да са не по-големи от 10 MB.
 • Снимките могат да бъдат черно-бели или цветни, смесена техника и с не много голяма обработка, без вкарване на текст по изображенията.
 1. Творбите и в двата раздела трябва да отговарят на по-горе посочените категории.
 2. Участниците се съгласяват и приемат предварително настоящия регламент.
 3. Организаторът има право да променя регламента на конкурса, като това бива обявено на страницата на конкурса.

Жури:

Журито е съставено от Председателя, секретаря и библиотекаря на читалището и професионалисти в съответните области. Оценяването на участниците ще бъде по точкова система, като част от критериите за оценка ще са въображение, креативност, цветови решения, лична гледна точка, актуална интерпретация на темата.

Решенията на Журито не подлежат на обжалване! 

Награди: 

 1. Грамоти за участие за всички участници в Конкурса;
 2. Диплом и предметна награда за 1, 2, и 3-то място във всички възрастови групи за всеки радел;
 3. Поощрителни награди по преценка на журито;
 4. По преценка на журито ще бъде връчена и награда: „Откритие на конкурса” във всеки раздел. 

СРОКОВЕ: 

 1. Заявка за участие и Декларации за информирано съгласие се подават на електронна поща - konkurs_biblioteka@abv.bg в срок до 23.04.2023г.
 2. Изпращане на творбите на адрес на читалището и на електронната поща на конкурса в срок до 30.04.2023 г.
 3. Срокът за оценяване на творбите е от 01.05.2023 до 16.05.2023 г.
 4. Срок за обявяване на наградите: 17.05.2023 г.
 5. Откриванена изложба и официално награждаване: 29.05.2023 г. 

Желаем ви успешна подготовка!

Адрес за контакти:

НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци, община Горна Оряховица, ул. „Княз Александър Батенберг” 66,

тел.: 0878 777 631 – библиотекар Детелина Ненова; 0889 543 319 – секретар Теодора Миновска

e-mail: konkurs_biblioteka@abv.bg

Място на провеждане: 5139 Първомайци,undefined

Коментари

Още събития