(статут) VII-ти Националният преглед на любителските народни хорове и групи за обработен фолклор

8 АПР

VII-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ НАРОДНИ ХОРОВЕ И ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР „ГАНЧО МИХОВ” – Първомайци 2023 

СТАТУТ

Уважаеми приятели, седмото издание на форума ще се проведе присъствено по традиция на Лазаровден – 08.04.2023 година, начало 12 часа голям салон на читалището.

Цели: 

 1. Да се опази и популяризира народното хорово и камерно многогласно пеене.
 2. Създаване на творчески контакти и обмен на информация между съставите.

Регламент за участие и провеждане:

VII-ти Националният преглед на любителските народни хорове и групи за обработен фолклор „Ганчо Михов” се организира от НЧ „Иван Вазов – 1893”, с. Първомайци и Кметство – с.Първомайци, със съдействието на Община Горна Оряховица. Конкурсът ще протече съгласно настоящия регламент, който е задължителен за всички участници в него. 

Условия за участие: 

 1. Право на участие в конкурса имат само любителски народни хорове и камерни групи за многогласно пеене.
 2. За участие в конкурса е необходимо да бъде попълнена заявка за участие. Всички данни в заявката трябва да бъдат попълнени коректно и да отговарят на качените видео материали.
 3. Участниците в конкурса разрешават правото на ползване на техните видеоклипове, както и на снимки, направени от Организатора, което включва публикуване и възпроизвеждане на видеоклиповете и снимки към тях, с цел популяризиране на конкурса.
 1. Едногласни изпълнения не се допускат. Изпълненията могат да бъдат със съпровод или акапела. 

Категории: 

 1. Народни хорове: Участниците изпълняват 2 (две) песни с общо времетраене до 8 мин.
 2. Многогласни групи: Участниците изпълняват 2 (две) песни с общо времетраене до 8 мин. 

Жури:

Компетентно професионално жури от специалисти в жанра народно многогласно пеене ще определи наградите в различните категории съобразно следните показатели:

         - стилова и музикално-художествена характеристика;

         - емоционално  въздействие;

         - качество на репертоара;

         - външен вид на състава

Решенията на Журито не подлежат на обжалване!

Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журито!  

Награди: 

Категория „Народни хорове” 

Голяма награда за народни хорове с парична премия.

 1. Първо място - Златен медал
 2. Второ място - Сребърен медал
 3. Трето място - Бронзов медал

Категория „Многогласни групи” 

Голяма награда за многогласна група с парична премия.

 1. Първо място - Златен медал
 2. Второ място - Сребърен медал
 3. Трето място - Бронзов медал 

Специални награди:

Награда на Кметство с. Първомайци

Награда за диригентско майсторство на името на Ганчо Михов от Настоятелството на НЧ „Иван Вазов-1893”, с. Първомайци

Всички формации получават грамота за участие. 

Такси за участие и начин на плащане: 

Такса участие категория Народни хорове  - 30 лв.

Такса участие Многогласни групи – 3 лв. на брой участник в групата.

Таксите се превеждат по банков път и копие от направеия превод се прилага към Заявката за участие.

Банковата сметка на читалището е:

Пощенска банка, клон Горна Оряховица

НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци

BG 37 BPBI 8170 17 10020357    BIC BPBIBGSF 

Срок за подаване на заявки: 

 1. Заявка за участие и копия от платежните нареждания се подават на имейла на НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци - в срок от 1 март до 5 април 2023 г

Желаем Ви успешна подготовка! 

Адрес за контакти:

Народно читалище „Иван Вазов-1893”, с.Първомайци, общ. Горна Оряховица, ул. „Княз Александър Батенберг” 66;

тел.: 06175/20-10, 0889 54 33 19,  Секретар Теодора Миновска,

e-mail: konkurs_ganchomihov@abv.bgnch_ivazov1893@abv.bg

Място на провеждане: 5139 Първомайци,undefined

Коментари