Народно читалище "Съединение - 1923"

Читалище, Враца област, с.Бърдарски геран Заяви

НЧ "Съединение 1923" е разположено в село Бърдарски геран, област Враца. Както проличава от самото име, читалището е основано през 1923 година.

Казано е, че народното читалище е пазител на банатската българска култура в село Бърдарски геран, или наречено още „столицата на банатските българи".

Както повечето културни институции в страната, в началото основателите не са разполагали със сграда. С времето се решава този въпрос (пролетта на 1958 година), като настоятелите вече организират театрални постановки на читалищната сцена. Закупува се киномашина за прожекция на филми.

През годините до днес читалищния дом е място за организиране на най-различни културни инициативи, включително хорови изпълнения, конкурси за народни танци, честване на национални и местни празници, изложби, литературни четения и други.

Дейността на НЧ Съединение 1923 включва:

- организация на културни мероприятия;
- развиване на самодейни състави;
- подкрепа на хорови и танцови формации;
- участие в местни и национални фолклорни фестивали.
- читалищното настоятелство полага наистина големи усилия, за да запази културното наследство на селото, българските обичаи и традиции.

Адрес: с.Бърдарски геран, общ.Бяла Слатина, обл.Враца