Народно читалище "Съединение - 1923"

Читалище, Враца област, с.Бърдарски геран Заяви

НЧ "Съединение 1923" е разположено в село Бърдарски геран, област Враца. Както проличава от самото име, читалището е основано през 1923 година. Научи повече