Държавен куклен театър – Стара Загора

Културен институт, Стара Загора, Център Заяви