Държавен куклен театър – Стара Загора

Културен институт, Стара Загора, Център Заяви

Старозагорският куклен театър има своя самобитна политика и естетика. Кукленият театър в Стара Загора е основан през 1957 година. Научи повече