Народно Читалище "Родолюбие - 2006"

Читалище, Силистра област, с.Айдемир Заяви

Народно Читалище "Родолюбие-2006" се намира в село Айдемир, община Силистра. През 2006 година, февруари месец се свиква общоселско събрание, на което се взима решение от инициативен комитет да се учреди читалището, като се спазват всички законови разпоредби. Научи повече