Hародно читалище "Атанас Манчев - 1920 г."

Читалище, Бургас област, гр.Каблешково Заяви

Читалището е основано през 1920 г., за да поддържа стремежа към знание и култура в тогавашното село Даутлий. То е създадено предимно от българи, бежанци от Егейска Македония и Беломорието. Сега това единствено културно средище, концентриращо целия интелектуален и културен живот в Каблешково, носи името на талантливия местен поет Атанас Манчев, загинал трагично едва на 23 години. Научи повече