Национален фестивал за инструменталисти

Шести национален фестивал за народни инструменталисти

„... Да излееш  душата си с музика...”

Град Каблешково – 27 септември 2019 година

СТАТУТ:

Целта на организаторите на фестивала е той да се превърне в  празник на уникалните,вечно живи ,неповторими и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции и преставителен форум на  народни инструменталисти  и оркестри; да се открият и подкрепят нови дарования,посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство;да мотивира младите изпълнители и творци към съхраняване и развитие на фолклорните традиции; да стимулира високото професионално майсторство и художествен вкус и не на последно място да се съхрани спомена за „феноменалното явление”  – акордеониста Петко Дачев.

"Музиката може да те разболее, но може и от легло да те вдигне"

РЕГЛАМЕНТ:

Фестивалът ще се проведе на 27.09.2019 г. (петък). Начало 14:00 часа.

Участниците в конкурсната програма могат да бъдат  идндивидуални инструменталисти и оркестри изпълняващи български фолклор  от всички фолклорни области на България,които отговарят на условията, посочени в регламента.

Извън конкурсната програма се допуска участие на хорови и индивидуални изпълнения на български народни песни.

КАТЕГОРИИ:

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

В тази категория влизат индивидуални изпълнители /мъже и жени/, разделени в три възрастови групи  за всеки инструмент:

  • ПЪРВА ГРУПА –до 14 годишна възраст;
  • ВТОРА ГРУПА – от 15 до 20годишна възраст;
  • ТРЕТА ГРУПА – над 20 годишна възраст.

ФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ

В тази категория участниците са разделени в две възрастови групи:

  • ПЪРВА ГРУПА – до 19 годишна възраст;
  • ВТОРА ГРУПА – над 19 годишна възраст.

Участниците от първа категория - ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ представят две мелодии  -бавна и бърза в рамките до 6 мин.Участниците от втора категория – ФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ  представят две мелодии-бавна и бърза в рамките до 8 мин.Всеки участник акордеонист по желание има право на трето изпълнение в рамките до 3 мин.на емблематична мелодия на Петко Дачев.

Фестивалът е с конкурсен характер.

Извън конкурсната програма се допускат певчески хорове и индивидуални изпълнители на български народни песни,които имат право да представят по две песни с времетраене общо до 7мин.

НАГРАДЕН ФОНД

Изпълненията се оценяват от професионално жури, което включва утвърдени специалисти в областта на българския музикален фолклор.

Всички изпълнители ще получат Грамота за участие .

Отличените  индивидуални изпълнители и фолклорни оркестри във всяка възрастова група ще бъдат възнаградени  с грамоти ,плакет и парична награда.

По своя преценка, журито може да учреди и присъди допълнителни награди или да промени гореописаните.

Класирането не подлежи на обжалване!

Участниците в извън конкурсната програма ще получат плакет и грамота.    

ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

Приемат се Заявки за участие само по образец, попълнен на компютър, пишеща машина или четливо на ръка, изпратени  на електронната поща – chitalishte_kableshkovo@abv.bg

За заявки и допълнителна информация:

НЧ  Атанас Манчев-1920 г. 

Ул. Климент Охридски 5

Гр. Каблешково п.к. 8210 

Община Поморие    

Област Бургас

Заявките да бъдат попълнени на кирилица!

Заявките да бъдат подадени в срок до 25.09.2019 г.

След запълване на фестивалната програма,организаторите запазват правото си да отказват заявки.

Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки.

Всички разходи за транспорт и дневни са за сметка на участниците.

Такса за участие не се изисква.

Организаторите  си запазват правото да фотографират,, филмиратзаписват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плащат права и обезщетения.

Коментари