Народно читалище "Иван Вазов - 1947"

Читалище, София област, гр.Костинброд Заяви

ЧИТАЛИЩЕТО – ТРАДИЦИЯ, ТВОРЧЕСТВО И СЪВРЕМИЕ…. НЧ „Иван Вазов -1947 ”е основано преди шестдесет и пет години. През 1976 година е построена сегашната сграда и вече 36 години е дом на поколения творци не само от регионално, а и от национално ниво. Разположено в централната градска част, читалището е притегателен център за много граждани от различна възраст. Научи повече