Национален конкурс за вокални формации "Хармония"

3-4 юни 2017 гр.Стара Загора

Драматичен театър

Организатори:

 • Община Стара Загора
 • Народно читалище „Родина-1860”
 • Вокална студия „Усмивки”

РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да вземат участие вокални ансамбли - дуети, триа, квартети и по-големи формации, изпълняващи детска, забавна и популярна музика. Участниците са на възраст до 25 години.

Национален конкурс за вокални формации „Хармония” включва три категории:

 • Конкурс за вокални ансамбли - дует и трио.
 • Конкурс за вокални формации, съставени от 4 и повече участника.
 • Конкурс за нова детска забавна песен, непубликувана и неизпълнявана на други конкурси и фестивали.

 Участниците се разпределят в следните възрастови групи:

 • I възрастова група – до 9 навършени години;
 • II възрастова група- от 10 до 12 навършени години;
 • III възрастова група- от 13 до15 навършени години;
 • IV възрастова група - от 16 до 19 навършени години;
 • възрастова група-  от  20 до 25 навършени години.

Възрастта се отчита към датата на провеждане на конкурса и се удостоверява при необходимост с копие от акт за раждане в деня на регистрацията.

Състави, в които участват изпълнители от различни възрасти, се състезават във възрастовата група на най-големия участник.

 Репертоар:

Вокалните ансамбли и формации изпълняват по 2 песни с продължителност до 4 мин. всяка, като едната задължително е българска, а другата - по избор. Двете песни се изпълняват една след друга.

Ако една от песните се състезава и в конкурса за нова детска забавна песен, това да бъде упоменато в заявката за участие!

Изпълненията са с музикален съпровод на живо или синбек, записан на CD или флаш памет в аудио формат.

Плейбек и записани вокали в инструментала не се допускат!

Жури:

Участниците ще бъдат оценявани от професионално и от младежко жури, които заседават след всяка категория и възрастова група.

Награди:

Награден фонд: 3000 лв.

 • Голяма награда „Хармония” - връчва се за най-добро цялостно представяне;
 • награди за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория;
 • поощрителни награди;
 • награди на младежкото жури;
 • награда за нова детска забавна песен;
 • награда за най-добър вокален педагог;
 • грамоти за всички участници в конкурса.

Такси за участие:

 • Първа категория (дуети, триа) - 12 лв. на участник
 • Втора категория (формации) - 10 лв. на участник

Заплащането се извършва при регистрацията в деня на конкурса. Ако групата има нужда от фактура за таксата, следва участниците предварително да платят сумата по банков път,по сметката на Народно  читалище „Родина-1860”:

Райфайзен банк, Сметка: BG58RZBB91551089070020,  BIC: RZBBBGSF

Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на съставите.

Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени в хотелите по приложения списък.

За заявки за участие:

на e-mail: harmonia_2013@abv.bg

или на адрес: 6000 гр. Стара Загора

Ул.”Свети Княз Борис І” №94

Народно читалище „Родина-1860”

Заявките се приемат до 19 май 2017 година.

Конкурсната програма ще бъде качена след 26 май 2017г. на сайта на НЧ "Родина-1860": www.rodina1860.bg  и на страницата на конкурса във фейсбук: https://www.facebook.com/NacionalenKonkursZaVokalniFormatsiiHarmonia/

Телефони за връзка и информация:

042/ 62 69 00 – Народно читалище ”Родина-1860”

0887236786 - Елена Маликатова

0884537120 - Жанина Янкулова

0886363014 - Евгения Пекова

Коментари

Още новини