Втори национален конкурс за детска приказка

ІІ-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА`2019

Тема: „ОГНЕНИЯТ ЗМЕЙ, МЕТАЛНИТЕ ЧУДОВИЩА И

ЧОВЕКЪТ РАЗУМ“

 

РЕГЛАМЕНТ

І. Цел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.

ІІ. Условия за участие в конкурса

Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.

Всеки автор може да участва с по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, в белетристична литературната форма.

Авторите да са действителни носители на авторските права.

Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по желание кратка творческа биография.

Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес:

prikazka_konkurs2019@abv.bg, не по-късно от 2 май 2019 година.

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Всяка година журито определя различна тема за конкурса.

ІІІ. Награди

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална

церемония на 19 май 2019г. /неделя/ в Стара Загора. Всички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон.

Всички участници в конкурса ще получат диплом за участие, а победителите и материални награди.

Приказките, които журито класира на първо, второ и трето място, ще бъдат отпечатани в специално книжно издание. То ще бъде издадено до 6 месеца след обявяване на отличените. Те ще получат безплатно определен брой от издадената книга.

Класираният на първо място получава Призът на конкурса /авторска статуетка/, а тези на второ и трето място - плакети.

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

За информация:

Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”

тел: 042/ 626 900; 0887651129

и-мейл: rodina1860@abv.bg

Клуб „Млад писател”

и-мейл: teen_stzagora@abv.bg

тел: 0899 425 503

Още новини