ІV-ти Национален преглед на любителските народни хорове и групи

IV-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ НАРОДНИ ХОРОВЕ И ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР „ГАНЧО МИХОВ”

ПЪРВОМАЙЦИ 2019 – 20  април – 10:00 часа

СТАТУТ

Място на провеждане: НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци, община Горна Оряховица

Време на провеждане: Лазаровден – 20 април 2019 година, 10:00 часа.

Организатори: Народно читалище „Иван Вазов-1893”, село Първомайци и Кметство село Първомайци, със съдействието на Община Горна Оряховица.

Цели:

  1. Да се опази и популяризира народното хорово и камерно многогласно пеене.
  2. Създаване на творчески контакти и обмен на информация между съставите.

Условия за участие:

1.Във фестивала участват любителски народни хорове и камерни групи за многогласно пеене.

2.Участниците изпълняват три песни по свой избор до 10 минути. Заглавията и авторите на песните и мелодиите следва да бъдат посочени в заявката за участие.

3.Едногласни изпълнения не се допускат. Изпълненията могат да бъдат със съпровод или акапелно.

4.Компетентно професионално жури от специалисти в жанра народно многогласно пеене ще определи наградите в различните категории съобразно следните показатели:

  • стилова и музикално-художествена характеристика;
  • емоционално  въздействие;
  • качество на репертоара;
  • външен вид на състава;
  • реакция на публиката.

5.Всички формации получават грамота за участие.

6.Организаторите осигуряват парични и предметни награди за отличените в две основни категории – Хорове и Многогласни групи:

Народни хорове:

Голяма награда за народни хорове с парична премия.

1. Златен медал за народен хор

2. Сребърен медал за народен хор.

3. Бронзов медал за народен хор.

Многогласни групи:

Голяма награда за многогласна група с парична премия.

1. Златен медал за многогласна група.

2. Сребърен медал за многогласна група.

3. Бронзов медал за многогласна група.

Награда на Кметство село Първомайци

Награда за диригентско майсторство на името на Ганчо Михов от Настоятелството на НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци

Организаторите си запазват правото, съобразно подадените заявки, да извършват промени в програмата на Прегледа.

Правото на видеозапис, размножаване и разпространение е единствено на организаторите.

Заявки за участие по приложен образец се подават до 17 април 2019 година на адрес: Народно читалище „Иван Вазов-1893”, село Първомайци, община Горна Оряховица, ул. „Княз Александър Батенберг” – 66, тел.: 06175/20-10, 0889 54 33 19, – Секретар Теодора Миновска,

 e-mail: nch_ivazov1893@abv.bg, teodosiya@abv.bg

2019 година е юбилейна за хоровия фестивал! Преди 30 години възниква като Празник на народните хорове и групите за автентичен фолклор. От 2016 година фестивалът е само и единствено за обработен фолклор – многогласни хорове и групи! Има конкурсен характер!

Коментари

Още новини